Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-07-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phân bổ kế hoạch vốn Chường trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới