Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2230/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-07-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Danh mục các tuyến đường bê tông hóa thực hiện cơ chế đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các phướng Nhơn Thành, Nhơn Hưng và Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn năm 2018