Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2863/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-08-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Công nhận thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015-2020