Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3086/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-09-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh