Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3075/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-09-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Thanh Tuấn Thay thế thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định