Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3418/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-10-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững CRSD" tỉnh Bình Định