Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4553/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-12-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018