Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4504/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-12-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để để xây dựng khu dân cư tại thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn