Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4374/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-12-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Công nhân ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2018-2023