Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4315/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-12-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giải quyết khiếu nại của bà Châu Minh Hà, địa chỉ: 96 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)