Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4271/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05-12-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Cầm. Địa chỉ: Tổ 24, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)