Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4037/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-11-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát các Dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh