Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-11-2018
Hình thức văn bản: Thông tư  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giải quyết khiếu nại đối với bà Đặng Thị Thanh Lưu (Địa chỉ: 75 Nguyễn Đình Hoàng, KV1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần hai)