Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3925/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-11-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019