Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3902/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-11-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân bổ gạo cho nông dân huyện Phù Cát bị thiếu đói do không thể sản xuất vụ Mùa trong năm 2018