Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3847/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-11-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu huyện Hoài Nhơn của UBND huyện Hoài Nhơn