Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3849/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-11-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định